חמישי, 28 ינואר 2016 07:17

המלצות, רעיונות ודגשים לפרסום מאמר מדעי

במהלך חודש ינואר, 2016, הועברה בספרייה הרצאה לחוקרים מתחילים המעונינים להתחיל לפרסם מאמרים בכתבי-עת אקדמיים. את ההרצאה העבירו נציגי המו"ל האקדמי Springer. הוצאת Springer מוציאה לאור ספרים וכתבי-עת אקדמיים בתחום המדעים, הרפואה ולאחרונה גם בתחומי מדעי הרוח.

במהלך ההרצאה ניתנו מספר המלצות וטיפים לחוקרים, לדוגמא: 

red bullet המו"ל Springer מעמיד לרשות החוקרים מספר הדרכות אונליין אליהם ניתן להירשם מכל מקום. בין ההדרכות: כיצד להתחיל לכתוב מאמר, מהו כתב-עת העובר בקרת עמיתים, מהם המודלים לפרסום בגישה חופשית ועוד.

red bullet ירידה ב-Impact Factor של כתב-עת לא מעידה תמיד על ירידה באיכות כתב-העת. לעתים הירידה מתרחשת בשל הגדלת מספר עמודי הפרסום בכתב-העת. כאשר חוקר בודק את ה-Impact Factor של כתב-עת מסויים ומגלה שקיימת ירידה, יש לבדוק במקביל האם נוספו מאמרים לכתב-העת, דבר העלול לגרום לירידה במשוואת ה-Impact Factor.

red bullet מומלץ לכל חוקר לפתוח חשבון באתר: ORCID ברישום מציין החוקר את שמו ואת כל הפניות והזיהויים לשמו. עם סיום הרישום ניתן מספר קוד אותו מצרפים בעת הגשת המאמר.

red bullet יש לבחור את כתב-העת לפרסום רק לאחר סיום המחקר אבל לפני תחילת הכתיבה. (ההבדלים בין סוגי כתבי-העת השונים מפורטים במצגת ההרצאה ע"מ 30-31ׂ)

red bullet רצוי לכתוב את תקציר (Abstract) המאמר רק לאחר בחירת כתב-העת לפרסום. בדרך כלל לכל כתב-עת יש דרישות שונות בנושא זה. (המודל הרצוי לכתיבה מודגם במצגת ההרצאה ע"מ 39-41)

red bullet יש כותבים הנוהגים לצרף שמות של חוקרים מפורסמים כשותפים לכתיבת המאמר וזאת כדי לקדם את המאמר. זה כמובן אסור בתכלית האיסור.

red bullet הומלץ להוסיף וידאו אודות שיטות המחקר או מידע אחר בהקשר של המחקר – הדבר מוסיף מאוד ל Visibility שלו.

red bullet יש לSpringer פטנט חדש ודי חביב המיועד לחוקרים שלא בטוחים לאיזה כתב עת להגיש את המאמר שלהם. באיזור המיועד ל Authors אפשר למצוא את הקישור: Journal Selector המחבר מדביק את תקציר המאמר ולפי התוכן המערכת מציעה רשימת כתבי עת אפשריים.

red bullet כדי שכתב עת יופיע בגוגל סקולר – צריכים להתפרסם לפחות 100 מאמרים מתוכו. בסקופוס – כתב עת יופיע רק אחרי שנתיים של קיום.

red bullet מרבית כתבי-עת האקדמיים משתמשים בתוכנת Cross Check במידה ועולה חשד לפלגייט. 

במהלך ההרצאה נתנו גם מספר סטטיסטיקות של המו"ל Springer לדוגמא: משנת 2011 אנו רואים עלייה במספר המאמרים וירידה במספר כתבי-העת. הוסבר שהירידה במספר כתבי-העת היוצאים לאור מתרחשת בהמשך לאיחוד של כתבי-עת בתחומי ידע דומים. סטטיסטיקה נוספת הדגימה את מספר מחקריהם של חוקרי האוניברסיטה בפרסומי המו"ל. (הסטטיסטיקות מופיעות בע"מ 25-28 במצגת ההרצאה)  

לעיונכם: מצגת ההרצאה המלאה בתוכה מידע מפורט על תהליך הגשת מאמר, לרבות בחירת כתב עת, שלבים בכתיבת המאמר וטיפים שונים.
red bullet הכנת הסקירה: איימי שפירא, תחום יעץ